Båndfinke

 

Pasningsvejledning for båndfinke

 

1. Dyreart: Videnskabeligt navn: Amadina fasciata

Dansk navn: Båndfinke

 

2. Fuldvoksen størrelse: Længde 12 cm

 

3. Forventet levealder: 4 til 6 år

 

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur: Et godt udendørsvoliereanlæg er 100 cm i bredden, 200 cm i længden og 180-200 cm i højden. Volieren forsynes med sluse for at forhindre bort flyvning og med siddepinde af naturmateriale og en afdeling forsynes med tæt opsat fyrregrene og beskyttet mod blæst og regn. Bundmateriale under faste opholdssteder skal let lade sig rengøre. Foder – og drikkeskåle skal placeres således at fuglenes ekskrementer ikke havner deri. Et indendørs ophold for 1 par fugle kan bestå i et kassebur på 100 cm i længden 40 cm i bredden og 50 cm i højden. Buret er lukket på alle sider på nær fronten der består af tråd gitter og forsynes med naturgrene og et bundmateriale der let lader sig rengøre. Foder – og drikke skåle placeres således fuglenes ekskrementer ikke havner deri.

 

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold: Da det er en tropefugl spænder temperaturen sig fra 10-25 grader alt efter årstid. Fuglen befinder sig bedst ved ca. 15 grader med ringe luftfugtighed. Da der en forholdsvis lille fugl med et forholdsvis hurtigt stofskifte er det i den mørke tid nødvendigt at forlænge dagslyset til sammenlagt 12 timer.

 

6. Stimulering og behov for motion: Som stimulering af fuglene kan bundlaget i kasseburet være hamp flis, hvor fuglene ofte er beskæftiget med at undersøge dette. Yderligere kan der spredes lidt fuglefrø i bundmaterialet. I sæson for grønt fra naturen kan buret/volieren forsynes med bundter af halvmodent græsfrø.

 

7. Fodring:

I naturen spises hel og halvmodent frø undertiden små insekter. Som bur – eller volierefugl tilbydes færdigblandet tropeblanding. De kan også tilbydes opblødt frø (et frø der har stået i vand et døgn og derefter skylles grundigt, hvorefter det sættes til afdrypning i et døgn). Derforuden tilbydes melorme som levende foder. Der kan også anvendes frosne ”Pinkies” (spyfluelarver). Rent drikkevand må ikke mangle. Alt foder på nær tørt frø fjernes senest efter 1 døgn eller før hvis det lugter eller ser fordærvet ud. Der må heller ikke mangle Grit (Kalkskaller og småsten). Vitaminer og mineraler gives efter den anvisning der står på emballagen. Efter årstiden gives grønt, pas på at det er usprøjtet.

 

8. Sociale behov: Kan holdes sammen med andre fugle af samme størrelse og robusthed. Undgå artsfæller.

 

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation: Har man et par er det mest nærliggende at prøve at få dem til at yngle, hvilket er en mulighed. Reden bygges i en fyrregren eller i en færdigkøbt lukket kurve rede. Reden fores med halvtørt græs eller kokostrevler, dyrehår, og små stykker bomuldsgarn ca. 1½ til 2 cm i længden. I reden lægges 4-6 hvide æg og der ruges i ca. 14 dage. Ungerne bliver i reden ca. 24 dage efter klækningen. Efter yderligere 3 uger er ungerne selvstændige og bør da fjernes fra forældrene. Ofte kan den gamle han ikke tolerere sine egne sønner. Forældrene mader i starten de nyklækkede unger der efter hånden bliver mere og mere selvstændige og slutter med at spise selv. Ved flytning af ungerne anbefales et kassebur med samme indretning og samme foder som hidtil.

 

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel: Den sunde fugle har stram glansfuld fjerdragt blanke klare øjne. Den er konstant på opdagelse i buret, Er der en hvileperiode sidder den på 1 ben med hovedet under en vinge. Den syge fugl har matte delvis lukkede øjne, oppustet pjusket fjerdragt ofte er den snavset med gattet. Den sidder ofte i foderskålen uden der sker en noget. Når den hviler eller sover, foregår det på begge ben. Opdages en syg fugl er en varmelampe første hjælp, hjælper dette ikke tages til dyrlægen med fuglen.

 

Øvrige informationer:

 

Udseende: Fjerdragt sandbrun med sorte rande på oversiden Overgump og overhaledækfjer

brune. Vinger gråbrune med sorte tværstriber. Strube og kind meget lysebrun. Underside lysebrun.

Næb hornfarvet og kødfarvede ben. For hannens vedkommende har den rødbrun bugmidte og kraftigt rødt halsbånd. Hunnen mangler det røde halsbånd.

 

Udbredelse:

 

Geografi: Båndfinken lever i et bånd tværs over Afrika syd for Sahara til Etiopien samt i Zimbabwe og Botswana

 

Biotop: Åbent græslandskab med spredte træer. Lovgivning og dokumentation

 

Der er ingen lovregler for hold af den:

 

Slutblok:

Denne pasningsvejledning er for hold af fugle som familie- eller hobbydyr. Disse fugle kan eventuelt holdes forsvarligt på andre måder end beskrevet i denne vejledning. Denne pasningsvejledning er lavet af Jørgen Erik Petersen, Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (ldf-net.dk) med støtte fra Dyrevelfærdspuljen, 2014.

Kommende arrangementer

5. April 2022

Ekstraordinær Generalforsamling

Afstemning om nedlukning af Haslev Fuglevenner

Hilsen BestyrelsenBesøgstæller

Besøg siden den: 27-01-2017
Total: 310771
Dagligt: 141

1 online