Grøn Dråbeastrild

 

Pasningsvejledning for

Grøn Dråbeastrild

 

1. Dyreart Videnskabeligt navn: Mandigoa nitidula Dansk navn: Grøn Dråbeastrild

 

2. Fuldvoksen størrelse: længde 9 til 11 cm

 

3. Forventet levealder: 4 til 6 år

 

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur: Et indendørs ophold for 1 par fugle kan bestå i et kassebur på 100 cm i længden 40 cm bredden og 50 cm i højden. Buret er lukket på alle sider på nær fronten der består af et trådgitter. Buret forsynes med naturgrene og et bundmateriale der let lader sig rengøre. Foder – og drikkeskåle placeres således fuglenes ekskrementer ikke havner deri. Ønskes bedre muligheder for plads kan en stuevoliere komme på tale. En sådan kan have en størrelse på 100 cm i bredden, 200 cm i længden og 180-200 cm i højden. Volieren forsynes med naturgrene og i en afdeling opsættes fyrregrene som basis for mulig redebygning. Bundlaget skal let lade sig rengøre for urenheder.

 

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold: Denne fugl ses ofte parvis, undertiden i små familiegrupper. Da det er en tropefugle spænder temperaturen sig fra 22-35 grader alt efter årstid. Fuglen befinder sig bedst ved ca. 20 grader og er derfor mest velegnet til indendørs ophold. Jævnlig udluftning af rummet uden at skabe træk er tilrådelig. Da der en forholdsvis lille fugle med et forholdsvis hurtigt stofskifte er det i den mørke tid nødvendigt at forlænge dagslyset til sammenlagt 12 timer. Denne fugl kræver tæt beplantning, (da den er meget sky) for at føle sig tryk. Kan holdes i udendørsvoliere i den varmeste del af sommeren.

 

6. Stimulering og behov for motion: Som stimulering af fuglene kan bundlaget i kasseburet eller stuevolieren være hampflis, hvor fuglene ofte er beskæftiget med at undersøge dette. Yderligere kan der spredes lidt fuglefrø i bundmaterialet. I sæson for grønt fra naturen kan buret/volieren forsynes med bundter af halvmodent græsfrø.

 

7. Fodring: Specielt denne fugl kan være ret kræsen og tilbydes meget varieret foder. I naturen spises hel og halvmodent frø af forskellig slags og undertiden små insekter. Som bur – eller volierefugl tilbydes en hos forhandleren færdig blandet tropeblanding. De kan også tilbydes opblødt frø (et frø der har stået i vand et døgn og derefter skylles grundigt, hvorefter det sættes til afdrypning i et døgn). Derforuden tilbydes melorme og voksmøllarver som levende foder. Der kan også anvendes frosne ”Pinkies” (spyfluelarver). I yngletiden tilbydes ekstra levende foder og æggefoder, der kan købes færdig lavet Der tilbydes rent drikke – og badevand hver dag. Alt foder på nær tørt frø fjernes senest efter 1 døgn eller før hvis det lugter eller ser fordærvet ud. Der må heller ikke mangle Grit (Kalkskaller og småsten). Vitaminer og mineraler gives efter den anvisning der står på emballagen. Efter årstiden gives grønt, pas på at det er usprøjtet

 

8. Sociale behov: Fuglene er forholdsvis fredelig og holder sammen parvis, men kan ikke være sammen med andre par og nærbeslægtede arter. Her iblandt granatastrilderne.

 

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation: Har man et par er det mest nærliggende at prøve at få dem til at yngle, hvilket er ret vanskelig for nystartede fugleholdere. I naturen bygger de rede mellem 3 og 5 meter i højden. Reden bygges som en ikke særlig fast kuglerede med sideindgang i en samling grene eller græs, eller måske i en færdig købt lukket kurverede. Reden fores med halvtørt græs eller kokostrevler, dyrehår, dun, små fjer og måske små stykker bomuldsgarn ca. 1½ til 2 cm i længden I reden lægges 3-4 hvide æg og der ruges i ca. 14 dage af begge forældre. Ungerne bliver i reden ca. 18 dage efter klækningen. Efter yderligere 3 uger er ungerne selvstændige, og bør da fjernes fra forældrene. Efter 3 måneder er ungerne fuldt udfarvet. Ofte kan den gamle han ikke tolerer sine egne sønner. Forældrene mader i starten de nyklækkede unger der efter hånden bliver mere og mere selvstændige og slutter med at spise selv. Ved flytning af ungerne anbefales et kassebur med samme indretning og samme foder som hidtil.

 

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel: Den sunde fugle har stram glansfuld fjerdragt blanke klare øjne. Den er konstant på opdagelse i buret, Er der en hvileperiode sidder den på 1 ben med hovedet under en vinge. Den syge fugl har matte delvis lukkede øjne, oppustet pjuske fjerdragt ofte er den snavset med gattet. Den sidder ofte i foderskålen uden der sker en noget. Når den hviler eller sover, fore går det på begge ben. Opdages en syg fugl er en varmelampe første hjælp, hjælper dette ikke tag til dyrlægen med fuglen.

 

Udseende: Han: Fjerdragt overvejende grøn med orangerød overgump og overhaledækfjer. Tøjle, øjenområde, kind og hage rød. Forhals og bryst olivengrøn. Svingfjer gråbrune med grønne kanter. Bagerste del af bryst samt bug sort med hvide dråbetegninger. Hale sort med olivengrøn kant på yderfanerne. Midterste halefjer og lår olivengrønne. Næb sort, øje mørkebrunt med rødt øjenlåg og ben rødgrå. Hun: Mangler den røde ansigtsmaske og er mere mat i farverne end hannen.

 

Udbredelse:

 

Geografi: Sydlige Mozambique og det sydlige Syd Afrika. Biotop: Den lever på savannen med højt græs og krat. Nær vandløb og flodbredder.. Ofte op til 1200 m i højden. Den er set op til 2400 m.

 

 

Lovgivning og dokumentation: Der er ingen lovregler for hold af dem

 

Slutblok: Denne pasningsvejledning er for hold af fugle som familie- eller hobbydyr. Disse fugle kan eventuelt holdes forsvarligt på andre måder end beskrevet i denne vejledning. Denne pasningsvejledning er lavet af Jørgen Erik Petersen, Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (ldf-net.dk) med støtte fra Dyrevelfærdspuljen, 2014.

Kommende arrangementer

5. April 2022

Ekstraordinær Generalforsamling

Afstemning om nedlukning af Haslev Fuglevenner

Hilsen BestyrelsenBesøgstæller

Besøg siden den: 27-01-2017
Total: 316111
Dagligt: 140

1 online