Cites

 

Washingtonkonventionen / CITES

 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

 

CITES er en international konvention til kontrol af handlen (over landegrænser) med vilde dyr og planter.

Det sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er, kun at tillade en bæredygtig handel - dvs. at man fjerner ikke mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end de kan bære.

I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser eller i visse tilfælde er helt forbudt at handle med visse dyr og planter - levende såvel som døde og produkter fremstillet af deres skind, fjer, tænder, mm.

CITES omfatter omkring 4.800 dyrearter og ca. 25.000 plantearter. Arterne er, afhængig af hvor truede de er, opført på liste I, II eller III. Godt 1.000 af dem er så stærkt truede, at handel med dem er totalt forbudt (liste I).

For de øvrige kræves særlige tilladelser til ind- og udførsel (liste II og III).

CITES har eksisteret siden 1975. Stater/lande (kaldet "parter") tiltræder frivilligt CITES og forpligter sig derved til at overholde konventionen. Konventionen skal gennemføres ved lov i de lande, som tiltræder CITES. CITES adskiller sig fra mange andre konventioner ved at indeholde en række meget konkrete forpligtelser og lande, som ikke overholder disse risikerer sanktioner fra de øvrige parter. CITES er tiltrådt af 166 lande/stater.

Danmark har ud over en dansk CITES-bekendtgørelse fælles CITES regler med de øvrige EU-lande i form af diverse EU forordninger.

CITES myndighed i Danmark er Skov- og Naturstyrelsen for så vidt angår dyr og ikke-levende planter og plantedele og Plantedirektoratet for så vidt angår levende planter og plantedele.

 

Fugle

 

· Beostær: levende.

· Fasaner: (visse arter) fjer.

· Papegøjer: levende.

· Paradisfugle: fjer.

· Rovfugle og ugler: levende og udstoppede.

Kommende arrangementer

5. April 2022

Ekstraordinær Generalforsamling

Afstemning om nedlukning af Haslev Fuglevenner

Hilsen BestyrelsenBesøgstæller

Besøg siden den: 27-01-2017
Total: 316110
Dagligt: 140

1 online