Udstillingsregler for Haslev Fuglevenner

 

Til udstillinger som bestyrelsen beslutter at afholde, som nævnt i § 2, stk. 5         i vedtægter for Haslev Fuglevenner, gælder de til enhver tid gældende veterinære regler samt følgende.

 

1. Meddelelse angående udstillinger vil blive sendt til alle medlemmer ca. 2 måneder før, med angivelse af tid og sted for aflevering af fugle til udstilling.

Anmeldelsesblanketter udleveres i det omfang hvert medlem har behov. Der kan kun anmeldes et udstillingsnummer pr. blanket.

 

2. Udstiller skal være medlem af Haslev Fuglevenner

De udstillede fugle skal have været i medlemmets eje i mindst 3 måneder. Herfra er dog undtaget eget opdræt.

 

3. Fuglene udstilles i følgende klasser:

A. Papegøjer – ara – kakaduer

B. Parakitter

C. Tropefugle

D. Undulater

E. Kanarier

F. Åben klasse for (A)

G. Åben klasse for (B+C)

I klasse D+E udstilles 1-2 årige fugle

 

Lukket klasse = opdrætsklasse

Åben klasse = alle andre fugle

 

4. I udstillingsklasserne A-B-C-D-E udsættes en vandrepokal som skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom. Der uddeles erstatningspræmie. Dommeren afgør, hvilke udstillingsnumre der skal tildeles vandrepokal, ærespræmie og førstepræmie, eller andre præmier. Der skal kun uddeles vandrepokal i klasserne A-B-C-D-E dersom de udstillede fugle er værdige dertil. I klasserne F-G uddeles konditionspræmier efter dommerens skøn.

Desuden uddeles en evigt vandrende pokal til udstillingens bedste årsopdræt. Bestemt af udstillingens dommer.

 

5. Juniorpræmier tildeles bedste junior nr. 1 i de forskellige klasser.

Desuden skal alle juniorer der udstiller have et diplom.

 

6. Fugle til udstillingen afleveres på udstillingsstedet aftenen før udstillingens åbning, efter anvisning fra bestyrelsen

 

7. Afhentning af fugle efter udstillingen sker i samråd med bestyrelsen.

 

8. Salgsskilte må ikke forefindes på udstillingsburene.

Udstillerne må selv sørge for transportkasser til og fra udstillingen.

Burene er påsat numre på forsiden

 

9. Der skal ikke tildeles nogle præmier i samtlige klasser hvis de udstillede fugle ikke er til det. Hvilket kun er dommerens afgørelse.

 

 

Dyrlæge

Opmærksomheden henledes på, at foreningen under en udstilling kan tilkalde dyrlæge til de udstillede fugle, hvis dette skønnes nødvendigt, men det fulde ansvar herfor påhviler udelukkende udstilleren.

 

 

Andet

Alle udstillere medbringer selv fodertrug og vandtrug samt foder

 

 

 

 

Revideret september 2008

Kommende arrangementer

5. April 2022

Ekstraordinær Generalforsamling

Afstemning om nedlukning af Haslev Fuglevenner

Hilsen BestyrelsenBesøgstæller

Besøg siden den: 27-01-2017
Total: 316111
Dagligt: 140

1 online