Bestyrelsen / Regionssamarbejdet / Referater / Referat fra d. 23. feb. 2012

Referat fra d. 23. feb. 2012

 

Mødedato:

Torsdag den 23. februar 2012

Mødested:

Fælleshuset Solsikken, Havehusene 60, 2670 Greve

Mødearrangør:

Roskilde og Omegns Fugleforening

Mødedeltagere:

12 Fugleforeninger på Sjælland, Lolland og Falster (27 personer)

Fraværende:

Egedal Fugleforening, Frederikssund Fugleforening og

Stuekulturs Fuglevenner

Referat:

Mødet var indkaldt, af Roskilde og Omegns Fugleforening, på grund af det fremsendte forslag fra LDF’s bestyrelse om ændringer af LDF’s vedtægter samt formandsmødet der blev afholdt den 28. januar 2012.

LDF’s forslag til ændring af vedtægterne blev gennemgået. Der var en god diskussion om de enkelte ændringsforslag. Foreningerne var enige om, at en navneændring fra Landsforeningen Danske Fugleforeninger til Landsforeningen Danske Fugleholdere vil svække LDF i betydelig grad. Der er en stor signalværdi i ordet Fugleforeninger, som ikke er i ordet Fugleholdere. Ligesom foreningerne var enige om, at vi ikke kan gå ind for enkeltmedlemmer i LDF.

Foreningerne var enige om, at nogle af de fremsatte ændringsforslag var gode nok men andre kunne vi ikke gå ind for. Endvidere er det ærgerligt, at der ikke er tid nok til at gennemarbejde forslaget inden kongressen.

Foreningerne enige om, at vi vil foreslå kongressen, at nedstemme det fremsendte forslag og Regionssamarbejdet Sjælland Lolland Falster vil så arbejde intensivt med et nyt forslag til ændring af vedtægterne.

Foreningerne enige om, at regionssamarbejdet skal fortsætte under alle omstændigheder med 1 møde i kvartalet (den sidste torsdag i kvartalets sidste måned). Dog forudsættes det, at der afholdes flere møder, hvis der skal arbejdes med vedtægtsændringer.

Næste møde er fastsat til torsdag den 29. marts 2012, kl. 18.30. Der vil blive serveret lidt varm mad til start. Dagsorden vil blive fremsendt senere.

Referent

Anne Roed

Haslev Fuglevenner