Bestyrelsen / Regionssamarbejdet

Regionssamarbejdet

Kære alle sammen

Hen over foråret 2012 har Regionssamarbejdet Sjælland Lolland Falster arbejdet med en revision af LDF’s vedtægter – som vi forpligtigede os til på repræsentantskabsmødet i marts 2012. Efter endt arbejde indbød vi til et fællesmøde på Fyn den 17. november 2012, for at vi kunne diskutere forslaget igennem i en større kreds. På dette møde var der desværre kun 13 foreninger der var repræsenteret.

Det forslag som Regionssamarbejdet Sjælland Lolland Falster havde udarbejdet, havde været sendt ud til samtlige foreninger under LDF og de kommentarer som vi havde modtaget var blevet indført i forslaget. På mødet i november gennemgik vi så sammen forslaget og endte op med, at der kun manglede nogle konsekvensrettelser, ellers var man enige om forslaget.

Nu er konsekvensrettelserne lavet og det endelige forslag til vedtægtsændringer kan hermed udsendes (beklager den sene udsendelse). Forslaget ligger i 2 udgaver. Den første udgave er en parallelopstilling, hvor forslaget til vedtægtsændringer er sat over for de nuværende vedtægter – på denne måde skulle det være lettere, at overskue ændringerne. Den anden udgave er forslaget som det ser ud i sin helhed.

Regionssamarbejdet Sjælland Lolland Falster håber på en positiv modtagelse af forslaget, og håber det kan vedtages på repræsentantskabsmødet den 17. marts 2013. Hvis forslaget vedtages skal vi vælge en bestyrelse på 7 personer + suppleanter, den nuværende bestyrelse modtager genvalg. Hvis forslaget forkastes, skal vi vælge 10 personer + suppleanter, og her vil den nuværende bestyrelse ikke være valgbare, da de p.t. af nød må varetage mere end en post.

På Regionssamarbejdets vegne

Anne Roed

 

Haslev Fuglevenner