Aktivitetskalender / Volierer

Volierer

Anbefalede bur- / volierestørrelser.

På baggrund af rapporten fra burstørrelsesudvalget (2010) anbefaler LDF følgende burstørrelser ved hold af fugle under beskyttede forhold. Det ligger i sagens natur at et bur / en voliere aldrig kan blive for stor til fuglene og at de angivne mål derfor aldrig må anses for en maksimumsstørrelse.

Domesticerede fugle:

Nogle af de fugle der traditionelt har været holdt i for små bure, er de domesticerede arter. Dette er ikke forsvarligt. De bør tilbydes forhold som de øvrige fugle.

 

Pragtfinker og finkefugle: Fuglestørrelse

Længde

Bredde

Højde

Under 20 cm i længde

100 cm

50 cm

60 cm

Udenfor yngletid parvis

Under 20 cm længde

100 cm

50 cm

60 cm

I yngletid parvis

20—30 cm længde

100 cm

50 cm

60 cm

Udenfor yngletid parvis

20—30 cm længde

200 cm

60 cm

80 cm

I yngletid parvis

Tillæg ved flere fugle, pr. fugl

+ 10%

+ 5%

 Domesticerede fugle:

Nogle af de fugle der traditionelt har været holdt i for små bure, er de domesticerede arter. Dette er ikke forsvarligt. De bør tilbydes forhold som de øvrige fugle.

 

Pragtfinker og finkefugle: Fuglestørrelse

Længde

Bredde

Højde

Under 20 cm i længde

100 cm

50 cm

60 cm

Udenfor yngletid parvis

Under 20 cm længde

100 cm

50 cm

60 cm

I yngletid parvis

20—30 cm længde

100 cm

50 cm

60 cm

Udenfor yngletid parvis

20—30 cm længde

200 cm

60 cm

80 cm

I yngletid parvis

Tillæg ved flere fugle, pr. fugl

+ 10%

+ 5%

 Dette skal sikre, at nye fugleholdere ikke af uvidenhed, placerer deres fugle i bure der er for små, eller har en udformning, der gør dem helt uegnet som opholdssted for fugle. Det bør også være et krav, at dyrehandlere udleverer et regelsæt med de fastsatte burstørrelser ved salg af nye bure. En slags vare-deklaration der følger med buret, og klart og præcist giver anvisning på hvilke fugle ( og hvor mange), det pågældende bur må anvendes til.

De fastsatte krav til bure og volierer, skal virke fremad rettet. Der bør være en overgangsordning i for-hold til nuværende anlæg, så fornuftige og ansvarsbeviste fugleholdere ikke med ét slag kriminaliseres.

Generelle krav til bure:

For at mindske stres hos fuglene, bør tremmebure som de kendes i dag forbydes. Det bør være et krav at bure altid er rektangulære og med minimum to lukkede sider (bagvæg og én endegavl).

Det vil give fuglene tryghedsfornemmelse. Egentlige kassebure hvor kun fronten er et trådgitter, er at foretrække.

Trådgitter bør altid have lodrette tremmer frem for vandrette. Ved vandrette tremmer, kan fuglene let-tere få vingerne ud gennem tremmerne, og sidde fast eller i værste fald beskadige vingerne.

 

Tamfugle

Det er vigtigt at der rettes fokus på den enkelte fugls trivsel. Ikke kun når det gælder størrelsen af bur eller voliere.

Det gælder i høj grad også fuglens sociale behov for at være sammen med artsfæller. Udvalget anbefa-ler derfor at fugle ikke holdes enkeltvis, men altid sammen med artsfæller. Nedenstående mål er mind-stemål for bure til et par, eller alternativt to fugle af samme art.

 

Fuglestørrelse

Længde

Bredde

Højde

Arter:

Under 20 cm

100 cm

50 cm

60 cm

Undulater, Kanarier, Dværgpapegøjer, Finker, m.fl.

Op til 30 cm

160 cm

75 cm

100 cm

Nymfer, små Amazoner, Senegal, Parakitter, Beo Stær, m.fl.

Op til 40 cm

200 cm

100 cm

120 cm

Amazoner, Kakaduer, Grå Papegøje, m.fl.

Over 40 cm

300 cm

120 cm

200 cm

Araer, større Kakaduer, m.fl.

 Papegøjer og Parakitter:

Fugle i disse grupper, bør holdes udendørs i voliereanlæg. Voliererne skal indrettes, så fuglene kan søge fornøden ly for vind og vejr. Det optimale vil være at volieren er forsynet med adgang til et opvar-met inderrum af passende størrelse.

 

Fuglestørrelse

Længde

Bredde

Højde

Inderrum

Parakitter op til 25 cm længde

300 cm

100 cm

200 cm

0,5—1,0 m2

Parakitter over 25 cm længde

400 cm

150 cm

200 cm

1,0—2,0 m2

Papegøjer op til 25 cm længde

200 cm

100 cm

200 cm

0,25—0,5 m2

Papegøjer ml. 25-40 cm længde

300 cm

150 cm

200 cm

1,0—2,0 m2

Papegøjer over 40 cm længde

400 cm

150 cm

200 cm

1,0—2,0 m2

Papegøjer m. særlige pladskrav

600 cm

300 cm

300 cm

2,0—4,0 m2

Dværg araer

400 cm

200 cm

200 cm

1,0—2,0 m2

Store araer

800 cm

300 cm

300 cm

3,0—4,0 m2

 

Lorier, Flagermuspapegøjer og Svaleparakitter:

Da flere af disse arter er varmekrævende, og derfor holdes indendørs hele, eller det meste af året, er der opstillet samme krav til inderrum som til friluftsvolierer.

 

Fuglestørrelse

Længde

Bredde

Højde

Inderrum

Parakitter op til 25 cm længde

300 cm

100 cm

200 cm

0,5—1,0 m2

Parakitter over 25 cm længde

400 cm

150 cm

200 cm

1,0—2,0 m2

Papegøjer op til 25 cm længde

200 cm

100 cm

200 cm

0,25—0,5 m2

Papegøjer ml. 25-40 cm længde

300 cm

150 cm

200 cm

1,0—2,0 m2

Papegøjer over 40 cm længde

400 cm

150 cm

200 cm

1,0—2,0 m2

Papegøjer m. særlige pladskrav

600 cm

300 cm

300 cm

2,0—4,0 m2

Dværg araer

400 cm

200 cm

200 cm

1,0—2,0 m2

Store araer

800 cm

300 cm

300 cm

3,0—4,0 m2

 Frugt– og insektædende fugle:

En frugt-/insektæder har mere behov for udfoldelse og fødesøgning end de frøædende.

Der skal være naturlig beplantning i volieren

 

Fuglestørrelse

Længde

Bredde

Højde

Mindre arter

300 cm

100 cm

200 cm

Mellemstore arter

300 cm

200 cm

200 cm

Store arter

600 cm

300 cm

200 cm

 Alle bure og voliere skal indrettes så duerne kan søge ly for regn, sne og blæst. Det tilrådes at alle tro-peduer undenfor yngletiden har mulighed for at færdes blandt andre artsfæller i f.eks. En større fælles voliere.

Man bør altid søge råd og vejledning, før køb af vagtler, så man sikrer sig de optimale forhold til den en-kelte art, da kravene varierer meget, lige fra meget tør bund til fugtig bund. Og nogle arter flyver meget, mens andre næsten aldrig flyver.

 

Fuglestørrelse

Længde

Bredde

Højde

Eksempelvis:

Små bundlevende vagtler

100 cm

100 cm

60 cm

Kinesiske Dværg vagtler

Store bundlevende vagtler

160 cm

100 cm

100 cm

Japanske, Franske m.v.

Højtlevende vagtler

200 cm

100 cm

200 cm

Californisk Topvagtel

Vagtler der kræver fugtig bund

200 cm

150 cm

200 cm

Hjelmvagtler m.v.

Vagtler der kræver vand

200 cm

150 cm

200 cm

Rørvagtler m.v.

 

Blot en mindre fejl i miljøet hos vagtler vil meget hurtigt få katastrofale følger, da de er meget sarte i det forkerte miljø, men stærke i det rigtige miljø. Fuglestørrelse

Haslev Fuglevenner