Bestyrelsen / Regionssamarbejdet / Referater / referat fra d. 31. maj 2012

referat fra d. 31. maj 2012

Mødedato: Torsdag den 31. maj 2012

Mødetid: Kl. 18.30

Mødested: Spejderhytten Skovbrynet 2, 4690 Haslev

Mødearrangør: Roskilde og Omegns Fugleforening / Haslev Fuglevenner

Mødedeltagere: Amager Fugleforening, Egedal Fugleforening, Frederikssund Fugleforening, Fuglevennen Lolland, Haslev Fuglevenner, Helsingør Fuglevenner,
Holbæk & Omegns Fugleforening, Køge Fugleforening, Nakskov Fugleforening, Næstved Fuglevenner, Ringsted Fugleforening, Stuekulturs Fuglevenner, Vestegnens Fugleforening, Vestsjællands Fugleforening

Foreninger markeret med rødt deltog ikke i mødet.

 

REFERAT

Efter Eriks grydestegte kyllingelår blev mødet sat i gang af Torben Madsen, Egedal.

1.

Diskussion om LDF’s nye bestyrelsesmedlemmer kan deltage ivores møder

Der var længerevarende diskussion, med meninger for og imod. Endte til sidst (kl. 20.30) med, at LDF’s nye bestyrelsesmedlemmer kan deltage i møderne. Hvis de jyske foreninger vil sende repræsentanter til næste møde, vil de jyske medlemmer af LDF’s bestyrelse være velkomne.

2.

Gennemgang af LDF’s vedtægter

Gennemgik revisionsudgaven af vedtægterne (nr. 1 af 29. marts 2012).

Regionens forslag til ændringer fremgår af den nye udgave (nr. 2 af 31. maj 2012) som vedhæftes.

3.

Færdiggørelse af politisk- og socialt udvalgs oplæg – forklarende og begrundende tekst

Udvalgene prøver til næste møde, at sætte lidt forklarende ord på oplæggene.

4.

Eventuelt

Intet

5.

Næste møde:

Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.30

Spejderhytten Skovbrynet 2, 4690 Haslev

 

Haslev Fuglevenner