Formandens beretning for 2012

Så er tiden kommet til at se tilbage på året der er gået, og jeg kan derfor berette følgende:

D. 6. marts afholdtes generalforsamlingen med efterfølgende bankospil.

Bestyrelsen så herefter således ud:

Formand: Erik Poulsen

Næstformand: Henri Hansen

Kasserer: Flemming Wagner

Sekretær: Hanne Pedersen

Best. medl.: Benny Larsen

Best. medl.: Kirsten Larsen

Best. medl.: Tina Hansen

Best. Supl.: Anne Wagner

Best. Supl.: Poul Lund

Bilagskontrollant.: Frank Hansen

Bilagskontrollantsupl.: Birgit Larsen

Bilagskontrollantsupl.: Lise Lillelund

En stor tak til Henning for de år du har været i bestyrelsen. Og tak til Uffe og Erna for arbejde i udstillingsudvalg og cafeteriaudvalg. De har alle gjort et godt stykke arbejde.

I årets løb, har vi afholdt 10 bestyrelsesmøder, samt 8 møder i tværfagligt regi med andre klubber, hvor Haslev Fuglevenner også har været repræsenteret via et par stykker fra vores bestyrelse. Derudover har Haslev fuglevenner et møde med Desuden deltog vi ved LDFs 3 repræsentantskabsmøder med 2 personer.

Vi har stadig et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen og i de forskellige udvalg.

Udstillingsudvalg: René Henriksen, Erik Poulsen, Poul Lund Jørgensen, Kurt Jørgensen, Anne Wagner og Pia Nielsen

Tombolaudvalg: Pia Nielsen

Cafeteriaudvalg: Birgit Larsen, Lis Jørgensen og Tina Hansen, Camilla Hansen.

Webmaster : Pia Nielsen.

Redaktør : Kirsten Larsen

Dernæst vil jeg fortælle lidt om, hvad vi har beskæftiget os med til medlemsmøderne.

Tirsdag d. 3. april: afholdt vi medlemsmøde. Claus Nielsen viste billeder og fortalte om en rejse han havde i det nordlige Australien.

Tirsdag d. 1. maj: afholdt vi kammeratskabsaften med en film - derefter bankospil.

Søndag d. 10. juni: havde vi havemøde hos Ingrid og Holger. En hyggelig eftermiddag i deres vidunderlige have samt fuglehold.

Fredag d. 29. juni: stillede vi teltet op på Bregentved dyrskueplads, og var der hele den efterflg. week-end. Formålet var at få en god dialog med folk udefra, så det skaber forståelse for vores fuglehold, samt evt. hvervning af nye medlemmer.

Lørdag d. 7. juli: havde vi grilleftermiddag hos Lise og Knud Lillelund, hvor vi hyggede os i teltet i haven med hønsefolkene. Der var igen i år en god eftermiddag og aften.

Søndag d. 12. august: var vi på bustur med Fjerkræforeningen – turen gik til Odsherred. Hele turen var som sædvanligt en helt fantastisk oplevelse

Tirsdag d. 4. september: afholdt vi medlemsmøde. Morten Johansen fortalte om Afrikanske langvinget papegøjer, og lagde op til debat - Hvad med fugleforeningernes fremtid?

Tirsdag d. 2. oktober: havde vi mødeaften, hvor Povl Jørgensen fortalte om det at være dommer samt viste billeder fra hans søns studietur på den anden side af jorden.

Tirsdag d. 6. november: havde vi præmieoverrækkelse og film, og foreningen serverede et par stykker smørrebrød.

Tirsdag d. 4. december: holdt vi juleafslutning med gløgg og æbleskiver og det store bankospil.

Tirsdag d. 8. januar 2013: havde vi medlemsmøde, hvor vi snakkede om fremtiden for Haslev Fuglevenner.

Tirsdag d. 5. februar: havde vi medlemsmøde, hvor Finn Hansen fortalte om en tur til Brasilien

Årets udstilling blev aflyst. På grund af manglende opbakning

På fuglemarkedet i 2012 blev der et pænt overskud ca. 1000 kr. til hver forening. Beløbet blev ikke udbetalt. Der blev lavet en bestyrelse som skal lave et nyt udspil til i år.

……og så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad der skal ske i løbet af året.

Vi afholder medlemsmøder som vi plejer den 1. tirsdag i hver måned med foredrag og kammeratskabsaftener.

Vi forventer desuden at arrangere havemøde, grillfest, bustur, åben volieredag samt deltage på Bregentved og udstillingen samt fuglemarkederne.

Vi deltager stadigei regionsmøder. De 12 klubber øst for Storebælt, som er medlem af LDF, nedsatte sidste år en arbejdsgruppe - formålet er at skærpe samarbejdet og forståelsen for, hvad der sker politisk og i LDF. Vi har haft 8 møder, og er kommet med forslag til nye love som gerne skulle vedtages på Repræsentantskabsmødet.

Vi måtte afbryde samarbejdet med Kirsten, Anne trådte ind i bestyrelsen i stedet.

I øvrigt gælder det stadig, at alle er velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis I har særlige emner I brænder for at vi tager op. Det er altid rart med nye indslag.

Hvad med fremtiden? Vi er pt. 42 medlemmer. Er det nu tid til at slå os sammen med andre fugleforeninger?

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke jer alle sammen for den opbakning vi har fået til de forskellige arrangementer – en tak skal også lyde til de forskellige foreninger vi har samarbejde med, samt LDF og Faxe Kommune. Og til jer i bestyrelsen vil jeg sige tak for godt kammeratskab og god arbejdsånd - ikke mindst til vores ægtefæller.

Med ønsket om alt godt fremover for Haslev Fuglevenner, Erik.

Formand: Erik Poulsen                                           
Humlevænger 2D                                                         
4690 Haslev
Tlf.: 2623 3531
 


Næstformand:
Henri Hansen
Førslev Tueum 3
4690 Haslev 
tlf.: 5638 0714
 

 
 
Kasserer: Tina Hansen
Førslev Tueum 3
4690 Haslev
tlf.: 5638 0714
 
Sekretær: Hanne Pedersen 
Flintemosevej 9, Størlinge
4733 Tappernøje
Tlf.:
22737654


 
 
 
Best.medlem:
 
Rene Henriksen
Lund gade 8, Rødvig
4673 Lundby
Tlf.: 56508092
 Diverse udvalg:
 
Udstillingsudvalg:
Tombolaudvalg:
Cafeteriaudvalg:
Webmaster Pia Nymark Tlf.: 5091 9513
 
Se her hvornår der er bestyrelsesmøder...
Har du evt. spørgsmål til bestyrelsen, eller nogle gode ideer, så er du altid meget velkommen til at kontakte Erik Poulsen ☺
 
Bestyrelsesmøder 2013/14
 
8. august, kl. 19.00 hos Henri
17.  september, kl. 19.00 hos Erik
22. oktober, kl. 19.00 hos Tina
19. november, kl. 19.00 hos Rene
21. januar, 2014 kl. 19.00 hos Erik
18. februar, 2014 kl. 19.00 hos Hanne
 
Haslev Fuglevenner